Pravila za pisanje sažetaka

  1. Sažetke treba pisati u programu Word for Windows, upotrebom fontaTimes New Roman, veličine 11.
  2. U prostoru za prijavu sažetka treba prvo napisati naslov malimslovima, osim prvog slova na početku, i izbegavanja skraćenica unaslovu.
  3. U novom redu se pišu imena autora i koautora i to, inicijalom imena iprezimenom. Prvi autor je ujedno i autor koji će prezentovati rad.
  4. U nastavku autora i koautora navesti naziv institucije i mesto gde jerad urađen.
  5. U novom redu se piše tekst sažetka koji treba da sadrži 4 dela: Uvod i cilj, Metode, Rezultate, Zaključak. Tabele i grafikoni se mogu koristiti, ali moraju biti unutar teksta. U tekstu ne treba navoditi reference.
  6. Tekst sažetka, bez naslova, autora i institucija, ne može biti duži od 350 reči.
  7. U prostore ispod teksta sažetka treba upisati puno ime i prezime autora i njegovu elektronsku adresu (e-mail) na koju će biti poslato obaveštenje o prihvatanju rada.

    Rok za prijem sažetaka je 10. oktobar 2018. godine.

Prijava radova za 6. Kongres endokrinologa Srbije

Dodajte fajl sa apstraktom (u formatu .doc il .docx)
Maksimalno dozvoljeno jedan fajl!
Maksimalna veličina fajla: 20 MB.
Dopuštene su sledeće ekstenzije fajlova: doc docx.

 
Image CAPTCHA

Enter the characters shown in the image.